Ibland hoppar min skrivare över en etikett?

Generellt sett behöver skrivare oftast en kalibrering, två märken finns med som exempel. Stämmer inte beskrivningen den skrivaren du har bör du konsultera användarmanualen eller tillverkaren.

TSC-skrivare

TDP-Serien

Använd knappen på locket
Slå av strömmen om skrivaren är påslagen. Håll in knappen på locket samtidigt som du slår på strömmen, lampan börjar lysa i olika färger. När lampan lyser orange släpper du knappen. (Sensorn kalibreras), en serie etiketter kommer att matas ut. Kalibreringen är klar nar utskriften slutar och den gröna lampan lyser med fast sken. Skrivaren står nu i s.k. dumpläge, tryck en gång på knappen på locket för att återställa till normalt driftläge.

Zebraskrivare

TLP/LP-Serien + GK/GX-Serien

Använd knappen på locket (Båda skrivartyperna)
När skrivaren är påslagen skall det lysa en grön lampa runt “feed”-knappen på locket på skrivaren (ex.vis LP2844) eller en grön diod vid sidan om den rektangulära knappen (G-serien). När man håller in knappen börjar lampan att blinka i olika sekvenser. När lampan har slutfört sekvens 2 släpper man knappen. (Sensorn kalibreras), när lampan blinkar gult och grönt om vartannat, kommer er serie etiketter kommer att skrivas ut. Kalibreringen är klar nar utskriften slutar och den gröna lampan lyser med fast sken.

Endast för GK/GX-serien

Denna kalibrering kan användas när det t.ex. finns text på linern eller om ovanstående inte räcker till.

När skrivaren är påslagen skall det lysa en grön diod vid sidan om den rektangulära knappen (G-serien). När man håller in knappen börjar lampan att blinka i form av sekvenser. När lampan har slutfört sekvens 7 släpper man knappen. (Sensorn kalibreras), när lampan blinkar gult och grönt om vartannat, kommer er serie etiketter kommer att skrivas ut. Kalibreringen är klar när utskriften slutar och den gröna lampan lyser med fast sken.

Äldre modeller (LP/TLP-serien mm.) klicka här för att läsa mer hos tillverkaren